Condicions generals

Condicions Generals de contractació

Hotelopia

Aquest lloc web pertany a HOTELOPIA, S.L.U. (d'ara endavant, HOTELOPIA), amb domicili social a Palma de Mallorca (Espanya), Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, agència de viatges majorista/detallista, amb C.I.F. B-57218356 i amb llicència BAL-481 M/D, i inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca en el full PM-44857, tom 2007, foli 148.

El producte d'Hotelopia, subjecte a aquestes Condicions Generals, així com la seva comercialització, s'adreça exclusivament als consumidors finals (en endavant, Vostè). L'accés a aquest programa el proveeix Hotelopia amb caràcter exclusiu.

Vostè serà capaç d'obtenir serveis de transfer, servei d'entrades i excursions, allotjament a hotels, apartaments i altres establiments d'allotjament, subjecte a les Condicions Generals de contractació que apareixen al lloc web, acceptades per Vostè, i d'acord amb els preus, les tarifes i les condicions de cancel•lació mostrades en el moment de tramitar la reserva. La pàgina web informarà del procediment per a fer la reserva.

El tancament del procés de contractació a través del lloc web està subordinat a l'acceptació d'aquestes Condicions Generals, els Avisos Legals i Política de Privadesa d'Hotelopia. Tant els avisos legals com la política de privadesa són parts importants que no poden ser separades de les Condicions Generals de contractació. En accedir, visualitzar o utilitzar el lloc web, o bé contractar a través del mateix, Vostè accepta sotmetre's a aquestes Condicions Generals; així mateix, es compromet a respectar la legislació i normativa que sigui aplicable al lloc web i a les reserves contractades mitjançant aquest.

Si qualsevol part de les Condicions Generals no és acceptada per Vostè, no ha de continuar endavant amb el procés de reserva.

Hotelopia actua com a intermediari independent per a la contractació d'allotjaments i altres serveis. En conseqüència, Hotelopia no té cap vinculació contractual amb Vostè per a la provisió del producte al preu ofert fins que la reserva hagi estat confirmada i Hotelopia n'hagi rebut el pagament (consulti secció de "Pagaments").

En cas de dubte pot contactar amb el Centre d’Atenció al Client.

Els números de telèfon els pot trobar al web i al seu bo de confirmació de reserva. També pot fer servir el formulari de contacte habilitat a aquest efecte al lloc web.

Tornar a dalt

1. Modificació del Lloc Web i Condicions Generals

1. Modificació de la pàgina web y de les condicions generals

1.1 Hotelopia pot dur a terme millores o introduir canvis que afectin la informació, les dades, els serveis i d'altres elements d'aquest lloc web, o cancel•lar el mateix en qualsevol moment i sense haver de notificar-ho prèviament.

De la mateixa manera, Hotelopia pot modificar aquestes Condicions Generals en qualsevol moment i les modificacions causaran efecte de forma immediata després de la seva publicació al web. En relació amb això, i pel que fa a l'accés i a l'ús posterior d'aquest lloc web, allò implica l'acceptació per part de Vostè de les noves Condicions Generals.

Hotelopia es reserva el dret a suspendre l'accés al sistema objecte d'aquestes Condicions Generals per tasques de manteniment, per raons de seguretat a la xarxa, o per causes de força major, i no tindrà cap obligació de reembossar o compensar l'usuari pel període durant el qual l'accés hagi estat suspès.

1.2. Accés i navegació a la nostra pàgina web

En aquesta pàgina web es pot controlar la mida del text, els colors i el disseny de la pàgina, depenent de la funcionalitat del navegador. Per navegar per aquest lloc web després de sortir de la pàgina d'inici, utilitzi el menú situat a la part superior de cada pàgina. Pot canviar la mida de la lletra d'aquest document segons les seves preferències mitjançant el navegador de la següent manera: (a) A Internet Explorer, seleccioni Veure i, a continuació, Mida del text, i després la seva mida preferida; o bé (b) si utilitza un navegador alternatiu, consulti les instruccions específiques del navegador. Pot importar el seu propi disseny de pàgina en aquest lloc web de la manera següent: (a) A Internet Explorer, seleccioni Eines, després Opcions d'Internet i, a continuació, Accessibilitat. Després faci clic a qualsevol o a totes tres caselles de verificació per ignorar colors, estils de lletra o mides de lletra. A la mateixa finestra pot canviar el disseny de pàgina marcant la casella que diu "Document de format utilitzant el meu disseny de pàgina”. Després només cal anar al seu disseny de pàgina i fer clic a D'acord. O bé (b) si utilitza un navegador alternatiu, consulti les instruccions específiques del navegador. Hem analitzat aquesta pàgina web a fons i sempre estem disposats a millorar les nostres eines d'accessibilitat. Ens agradaria saber si ha trobat aquest lloc web accessible o si ha tingut alguna incidència. Enviï un correu electrònic a Headoffice@hotelopia.com amb la seva pregunta o comentari, o truqui al 902430419.

Farem tot el que sigui raonablement possible per assegurar que el nostre lloc web estigui lliure de virus, però, a causa de la naturalesa pròpia d'Internet i dels virus i altres codis maliciosos similars, no podem garantir i no garantim que ho estigui. Vagi en compte i recordi que és responsabilitat seva protegir el seu ordinador, tauleta o dispositiu mòbil contra els virus. Asseguri’s que tanca la sessió en ordinadors compartits després de fer-los servir. Sempre és aconsellable passar un programa antivirus en tots els continguts i materials descarregats d'Internet en general i del lloc web en particular.

Tornar a dalt

2. Com reservar i contractar a través d'Hotelopia.com

Tràmits de Contractació

La contractació de serveis mitjançant el lloc web, es duu a terme d'acord amb el següent procediment: seleccioni la seva destinació i data, així com l'establiment d'allotjament o transfer desitjat o serveis d'entrades i excursions desitjats. Asseguri's de comprovar les dates i la destinació abans de continuar amb la reserva.

Per tal de realitzar la seva reserva, Vostè pot fer el següent:

1. Posar-se en contacte amb el nostre Centre d'Atenció al Client.

2. Anar seguint el procediment de reserva online sempre que li sigui possible.

Al llarg del procés de la reserva, Hotelopia li demanarà algunes dades personals com poden ser el seu nom, cognoms o les dades de la targeta de crèdit. Aquestes dades personals, Hotelopia els tractarà de conformitat amb la seva Política de Privadesa, disponible al web. Les dades esmentades seran tractades seguint estrictament les Directives Europees 95/46, 2002/58 i/o qualsevol normativa que desenvolupi, complementi o substitueixi la Regulació sobre Protecció de Dades Personals (d'ara endavant, RPDP), i seran utilitzades per tal de facilitar i permetre la contractació i reserva dels serveis concrets que integren la seva sol•licitud. Asseguri's que les dades introduïdes són correctes.

En segon lloc, li demanarem les dades necessàries per a fer el pagament, mitjançant targeta de crèdit únicament, i fent servir la passarel•la de pagament establerta amb aquesta finalitat en relació al servei seleccionat. Tota la informació que fa referència al pagament ha estat xifrada de forma segura i el lloc web d'Hotelopia ha estat verificat per Thawte. Per a més informació, consulti la secció de "Pagaments".

En fer clic al botó "Reservar" que es troba al peu de la pàgina on es sol•liciten les dades de pagament, Vostè confirma que ha acceptat prèviament aquestes Condicions Generals. Aquesta confirmació s'envia electrònicament a Hotelopia, que s'encarrega d'enregistrar-la i protegir-la per a garantir el procés de reserva. La confirmació de la compra per part del prestador de serveis implica, en qualsevol cas, la formalització del contracte, així com el compromís per part de Vostè de fer efectiu el pagament de les quantitats establertes. Un cop donat el consentiment, apareixerà a la pantalla una pàgina confirmant la compra, i Vostè rebrà un correu electrònic amb la informació corresponent.

Tornar a dalt

Impossibilitat d'aportar signatura manuscrita

Degut a les característiques especials de la contractació a distància, Vostè reconeix la impossibilitat de signar la carta de pagament, que es considera el document mitjançant el qual, i de forma habitual, es dóna conformitat a la transacció: és per això que renuncia a signar-la, la qual cosa fa extensible a qualsevol transacció electrònica generada com a conseqüència de la reserva feta a través del lloc web d'Hotelopia.

La persona encarregada d'omplir el formulari de reserva de la pàgina, ha d'estar autoritzada a fer-ho en nom de tots els membres del grup que hi hagi de viatjar, i ha de confirmar que les persones que en formen part accepten les condicions de la reserva. A més, aquesta persona es responsabilitza del cost total de la reserva, incloent comissions de cancel•lació o modificació, i haurà d'informar els altres membres del grup dels detalls de la confirmació i transmetrà qualsevol altra informació pertinent.

Després de reservar el producte a la pàgina web, Hotelopia confirmarà la reserva per correu electrònic i li proporcionarà un bo de serveis que haurà d'imprimir i presentar quan arribi als establiments per als quals hagi contractat els serveis o en el moment de la prestació del servei (de trasllat).

Tornar a dalt

3. Majoria d'edat i responsabilitat

Vostè garanteix que és major d'edat, que té plena capacitat d'obrar, i que disposa de capacitat legal suficient per a obligar-se. Per tal de confirmar la reserva, Vostè haurà de comptar amb l'autorització de totes les persones esmentades a la mateixa, i també amb la corresponent autorització paterna per als menors de 18 anys que hi siguin inclosos. En fer la reserva, Vostè confirma que totes les persones esmentades a la mateixa accepten aquestes condicions, i es fa responsable de comunicar a totes aquelles persones que hi participin les dades de la confirmació de reserva i qualsevol altra dada pertinent. En fer la reserva, Vostè es converteix en la persona responsable de qualsevol pagament associat a la mateixa.

Vostè garanteix que tota la informació de caràcter personal facilitada durant el procés de fer la reserva i donar-se d'alta al servei és correcta. A més a més, assumeix la responsabilitat financera derivada de qualsevol operació realitzada sota el seu nom o compte.

Vostè, en virtut de l'acceptació de les Condicions Generals i a l'efecte del previst en la Directiva 2000/31/CE relativa als Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, dona el seu consentiment i autoritza Hotelopia a sol•licitar als proveïdors dels serveis contractats qualsevol informació personal en relació a Vostè i al grup en nom del qual hagi fet la contractació. Aquesta informació serà tractada seguint estrictament les Directives Europees 95/46, 2002/58 i/o qualsevol normativa que desenvolupi, complementi o substitueixi la RPDP, i serà utilitzada per tal de facilitar i permetre la contractació i pagament dels serveis concrets que integren la seva sol•licitud.

Així, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, es consideren "informació personal" els números de telèfon, números de fax, adreces de correu electrònic, adreces postals, signatures, còpies de passaports o documents nacionals d'identitat, dades de targetes de crèdit/dèbit, preferències personals o alimentàries, particularitats religioses o qualsevol altra informació que li pertany i sigui rellevant per a la contractació o pagament de la reserva de Vostè o del grup en nom del qual contracta.

Tornar a dalt

4. S'inclou a la reserva

L'allotjament bàsic inclou:

 • S'inclouen tots els servei especificats en el bo de confirmació de la reserva.
 • Tots els impostos i taxes obligatòries del servei d'allotjament. S'exclouen les taxes aplicables als Resorts (complexos hotelers) als Estats Units d'Amèrica, així com qualsevol impost que hagi de ser abonat per Vostè al punt de destinació, a saber: impostos turístics, ecotaxa, etc.
 • Impost sobre el valor afegit als països de la Unió Europea.

El preu del trasllat que pagarà a Hotelopia en confirmar la reserva inclou:

 • Tots els serveis especificat en el bo de serveis.
 • Tots els impostos i taxes obligatòries del servei de transfer.
 • Impost sobre el valor afegit als països de la Unió Europea.

El servei d'entrades i excursions inclou:

 • Tots els serveis especificats al val de serveis.
 • Impost sobre el valor afegit als països de la Unió Europea.

Els preus publicats a la nostra pàgina web estan en la moneda local corresponent al mercat i a l’idioma seleccionats per vostè. En relació amb el tipus de canvi, s’aplicarà el que estableix l'apartat 18 d'aquestes condicions. Els preus publicats a la nostra pàgina web inclouen el preu total del servei contractat, inclosos els conceptes anteriorment indicats, que seran desglossats al bo de reserva. Les despeses o els costos no inclosos s'estableixen a l'apartat següent.

Tornar a dalt

5. No s'inclou a la reserva

L'allotjament bàsic no inclou:

 • Recàrrecs addicionals de les habitacions, menjars i places no ocupades als apartaments.
 • Recàrrecs que els hotels o apartaments puguin aplicar a causa de prestacions addicionals com, per exemple, bressols, serveis de minibús, hamaques, sauna, pistes i equipament de tennis, consergeria, etc.
 • Dipòsits exigits a l'arribada a l'establiment d'allotjament.
 • Taxes aplicables als Resorts dels EUA: Alguns Resorts als EUA demanen el pagament de taxes que Hotelopia no té possibilitat d'incloure en el preu. En cas de triar algun Resort als EUA, a la secció "Hotel Info" trobarà informació relativa a aquesta qüestió.
 • En alguns països existeix un impost local denominat "taxa d'estada" o "taxa turística", que haurà de ser abonada directament pel consumidor final a l'establiment i/o l'aeroport. "La taxa turística russa" haurà de ser abonada directament pel consumidor final en el primer hotel corresponent a la seva estada al país.

Los referidos costes, de existir, deberán ser abonados por Usted en destino al tercero que corresponda (establecimiento, aeropuerto, etc.), según corresponda.

Antes de confirmar su reserva y en el caso de que asociados a la misma puedan devengarse alguno de dichos costes, Usted será informado previamente de su existencia y, de ser posible, de su importe o cómo pueden calcularse, así como la fecha de su devengo y a quién debe pagarlo, sujeto a la exención de responsabilidad que se establece a continuación.

La gran majoria de proveïdors d'allotjament podran sol·licitar a l'arribada un dipòsit a realitzar amb targeta de crèdit o de dèbit per cobrir despeses addicionals incorregudes durant la seva estada, com ara despeses per trucades de telèfon a l'estranger, servei d'habitacions, tarifes del resort, pel·lícules en taquilla, dany o robatori a l'hotel , mini bar i ús d'altres instal·lacions de l'hotel.

Exención de Responsabilidad: Hotelopia le facilitará la referida información tal como conste publicada en la Página Web en la fecha en la que usted efectúe la reserva. No obstante lo anterior, Hotelopia no se hace responsable de los posibles errores, inexactitudes o variaciones en los costes informados en la reserva, que puedan producirse durante el proceso de reserva o con posterioridad a su confirmación, tales como, con carácter enunciativo y no limitativo: cambio legislativos, modificación en los tipos de cambio, información errónea facilitada por el establecimiento, cambios no notificados a Hotelopia, etc., así como por causas fortuitas o de fuerza mayor, quedando exenta de responsabilidad de cualquier naturaleza derivada de dichos errores o inexactitudes en la información suministrada.

El servei de transfer no inclou:

 • Qualsevol servei que no s'hagi especificat a la confirmació de la reserva.
 • Equipatges especials subjectes a un càrrec addicional com ara l'equipament esportiu (pals de golf, esquís, planxes de vela, etc.) i les cadires de rodes elèctriques.

>El servei d'entrades i excursions no inclou:

 • Qualsevol servei no especificat a la confirmació de la reserva.

Nens:

Les condicions especials per a nens són pactades amb cada proveïdor del servei i no obeeixen a un criteri únic; per tant, ja que cada establiment i/o proveïdor pot aplicar reduccions o condicions especials, cal parar atenció en aquest punt en realitzar la seva reserva; preguem ens demani informació per al seu cas.

Respecte als Serveis d'Allotjament:

Sempre s'entendrà que quan els nens comparteixin habitació amb dos adults hauran d'aplicar-se descomptes o condicions especials.

BRESSOLS: Atés que l'estoc d'unitats disponibles als establiments és limitat, en cas de necessitar aquest servei s'haurà d'indicar en fer la reserva. A més, l'establiment mateix podria ser l'encarregat de demanar el pagament al consumidor final.

Tercera persona:

La majoria dels establiments consideren que la reserva per a una tercera persona equival a la reserva d'un llit supletori a una habitació doble. Aquest llit supletori requereix el pagament d'un suplement ja inclòs en el preu final.

Tornar a dalt

6. Serveis de transfer

Els serveis de transfer reservats a través d'Hotelopia per qualsevol persona estan subjectes a les següents condicions:

Hotelopia acorda transportar el passatger i el seu equipatge segons quins siguin els serveis reservats a través d'Hotelopia per a fer el viatge. Aquest servei esta subjecte a les presents condicions especials de transport i a qualsevol altra condició aplicable als serveis reservats, ja sigui especial o general.

Hotelopia no està obligada a transportar nens menors de 14 anys, llevat que el menor vagi acompanyat d'una persona responsable de 18 anys o edat superior. A algunes destinacions, es pot aplicar una tarifa quan els nens menors de 2 anys ocupin un seient, mentre que en altres destinacions hi poden viatjar de forma gratuïta sempre que hi vagin acompanyats d'un passatger major de 16 anys que hagi pagat íntegrament la tarifa. Cal efectuar una reserva per a cada nen major de 2 anys.

El servei reservat només pot ser utilitzar per la/les persona/es identificada/es a la reserva o per la mateixa persona que l'hagi adquirit, i no es pot transferir amb aquesta finalitat a una altra persona. La persona que dirigeix a Hotelopia el formulari de reserva de la pàgina web, subscriu que te la potestat de procedir a aquest efecte representant la resta de viatgers del grup, i ha de confirmar que les persones identificades al formulari accepten les condicions de reserva, i a més a més adquireix la responsabilitat total sobre el cost complet del servei, incloent qualsevol comissió a causa de la cancel•lació o modificació de la reserva. Ell/ella haurà d'informar els altres membres del grup dels detalls de la confirmació i de la resta d'informació pertinent.

Reserves. La sol•licitud de reserva d'un transfer s'ha de realitzar amb una antelació mínima de 48 hores respecte l'hora de la sortida, encara que el proveïdor de serveis o la destinació podrien requerir una antelació superior.

La comunicació de la confirmació de la reserva haurà d'arribar a Hotelopia a través de la pàgina web. Un cop la reserva del transfer s'hagi completat, es mostrarà a la pantalla un bo amb el número de referència. El bo s'haurà d'imprimir i es presentarà com a comprovant de la reserva.

Bo:Al bo es recollirà tota la informació necessària per tal de localitzar el punt de sortida del transport. Així mateix, el bo mostrarà un número de telèfon de contacte per poder comprovar la reserva i on poder obtenir informació davant possibles contingències.

Hotelopia li recomana que demani una confirmació del servei de transfer 24 hores abans de l'hora en què el servei s'ha de realitzar. No garantim els transferiments quan no s'hagi demanat confirmació o si no es pot disposar d'aquesta.

A l'hora de gaudir del servei de transfer, Vostè ha de dur el bo en tot moment a sobre, i l'haurà de exhibir quan li sigui demanat per ser inspeccionat; a més d'això, l'ha de conservar en bon estat.

Bons Perduts. HOTELOPIA no te l'obligació de reposar el bo si aquest s'extravia, s'oblida o és robat; s'exigirà que s'adquireixi un de nou per a poder gaudir del servei.

Bons trencats o alterats. Si el bo es fa malbé o s'altera serà considerat no-vàlid i si Vostè viatja amb ell, s'entendrà que ha viatjat sense bo.

El passatger pot accedir a la seva reserva en tot moment a través de la pàgina web d'Hotelopia i enviar el bo novament a la seva bústia de correu electrònic, o fins i tot imprimir-lo en aquell mateix moment.

Vostè s'ha d'assegurar que es troba en el transport correcte i que es dirigeix cap al punt de destí contractat.

Equipatge. Cada passatger està autoritzat a portar UNA MALETA i UNA unitat d'equipatge de mà. L'excés d'equipatge ha de ser declarat en el moment de fer la reserva. Hotelopia es reserva el dret d'aplicar una comissió per excés d'equipatge.

Hotelopia ha de ser informada de la presència d'objectes com ara equipament esportiu (pals de golf, esquís, planxes de vela, etc.) i cadires de rodes elèctriques, els quals estan subjectes a un càrrec addicional. Hotelopia podrà aplicar un càrrec extra de manera discrecional i en funció del proveïdor del trasllat, així com de la destinació. Aquest càrrec addicional, haurà de ser abonat abans de la sortida. En cas contrari, Hotelopia pot rebutjar el transport dels objectes que produeixen l'excés.

Tant l'excés d'equipatge com el fet de portar-hi objectes especials, haurà de ser notificat adequadament mitjançant l'apartat de "Comentaris per al proveïdor de trasllats" que es mostra durant el procés de reserva.

L'equipatge ha d'estar clarament etiquetat amb el nom dels passatgers i la direcció de destinació.

S'entén que Vostè es portador del seu equipatge i de les seves pertinences personals en tot moment, amb independència del lloc on aquestes es trobin dipositades dins del vehicle. L'equipatge i pertinences personals es transporten sota la seva exclusiva responsabilitat. Hotelopia li recomana que hi sigui present durant la manipulació, càrrega i descàrrega de l'equipatge.

Hotelopia es reserva el dret (i delega aquest dret en els conductors i agents que n'hagi designat) a rebutjar el transport de qualsevol persona que es consideri que es troba sota els efectes de l'alcohol o substàncies il•legals i/o la conducta de la/les qual/s suposi una amenaça al conductor, al vehicle o als restants passatgers. Sota aquestes circumstàncies, Hotelopia es reserva el dret a no realitzar cap reemborsament i no es proporcionarà un servei alternatiu de transfer.

No es permet als passatgers el consum d'alcohol en cap dels mitjans de transport. L'única excepció a aquesta norma s'aplica als casos en què s'ha acordat per escrit entre Hotelopia i els passatgers que utilitzin una limusina. En aquests casos, es permetrà el consum d'una quantitat raonable d'alcohol. No es permet fumar, llevat que el conductor otorgui permís expressament.

Vostè respondrà dels danys causats en el supòsit que manifesti una conducta anòmala o vandàlica.

Hotelopia li recomana arribar al punt d'origen del servei de transfer amb un mínim de 10 minuts d'antelació a l'hora fixada per a la sortida.

Si el passatger arriba després de l'hora de sortida assenyalada, Hotelopia pot donar el seient a un altre passatger, i en aquest cas es considera que el primer ha perdut el dret a ser transferit. Hotelopia no es responsabilitza de l'arribada tardana dels passatgers al punt d'origen del servei de transfer, i no està obligada ni a endarrerir el servei, ni a proveir els afectats d'un servei addicional.

Els transports sempre es realitzaran en la data determinada al bo, per la qual cosa s'haurà d'efectuar la connexió amb el servei de transfer d'aeroport o de qualsevol altre tipus proporcionat pels transportistes amb la antelació necessària per tal de tenir temps suficient.

Les línies aèries suggereixen d'estar a l'aeroport almenys amb dues hores d'antelació a l'hora programada de sortida del vol.

Si Vostè perd el seu vol o aquest es retarda, i en cas d'haver contractat una assegurança de viatges, Hotelopia li pot proporcionar la documentació que pugui necessitar per a informar la companyia asseguradora, amb la finalitat que li cobreixin els costos derivats d'un nou transfer. Qualsevol altra despesa aniria al seu càrrec.

Malgrat el que s'ha dit al paràgraf anterior, els horaris de serveis de transfer des de l'aeroport poden ser endarrerits automàticament si el vol pateix un retard.

Vostè assumeix la seva obligació de complir amb les normes particulars establertes pel prestador del servei de transfer durant el desenvolupament d'aquest servei.

Tornar a dalt

7. Servei de tiquets i excursions

Les condicions següents s'aplicaran als clients que facin reserves de tiquets, entrades i/o excursions a través d’Hotelopia.

Hotelopia acorda oferir al client l'entrada i/o l’excursió segons els serveis reservats a través d’Hotelopia. Aquest servei està subjecte a aquestes condicions i a qualsevol altra condició aplicable als serveis reservats, ja sigui especial o general.

Hotelopia no està obligat a oferir el seu servei a nens menors de 14 anys, llevat que el menor estigui acompanyat per una persona responsable de 18 anys o edat superior. En algunes destinacions es pot aplicar una tarifa pel servei a nens menors de 2 anys, mentre que en altres poden gaudir del servei contractat de manera gratuïta si estan acompanyats per un passatger de més de 16 anys que hagi pagat la seva tarifa íntegra. Cal fer una reserva per cada nen de més de 2 anys.

El servei reservat només pot ser utilitzat per les persones identificades a la reserva o les persones a favor de les quals s’hagi adquirit, i no pot ser transferit perquè l’utilitzi una altra persona. La persona que subscriu el formulari de reserva inclòs a la pàgina web ha de tenir la potestat concedida a aquest efecte pel que fa a les altres persones del grup i ha de confirmar que les persones identificades a l’esmentat imprès accepten les condicions de reserva, i és responsable del cost complet del servei, inclosa qualsevol comissió per cancel·lació o modificació. Aquesta persona informarà els altres membres del grup sobre els detalls de la confirmació i la resta d’informació pertinent.

Reserves. La sol·licitud de reserves per a la compra d'entrades s’ha de fer amb l'antelació mínima que estableixi el proveïdor dels serveis contractats.

La comunicació de la confirmació de la reserva ha d'arribar a través de la pàgina web a Hotelopia. Un cop estigui feta la reserva, es mostrarà a la pantalla un val amb el número de referència. El val s’ha d’imprimir i presentar com a prova de la reserva.

Val: El val reflectirà tota la informació necessària per localitzar el lloc de prestació del servei contractat i per localitzar el punt de trobada on comença l'excursió. El val mostrarà igualment el número de telèfon de contacte per comprovar la reserva i obtenir informació sobre possibles contingències.

Vostè ha de portar el val en tot moment mentre gaudeixi del servei contractat, l’ha exhibir per a la inspecció quan sigui requerit a fer-ho i l’ha de conservar en bones condicions.

Vals perduts. HOTELOPIA no està obligat a tornar a emetre el val si es perd, s'oblida o és robat; cal que n’adquireixi un de nou per permetre-li gaudir del servei.

Vals trencats o alterats. Si el val es fa malbé o s'altera, es considerarà que no és vàlid. El client pot accedir a la seva reserva en qualsevol moment mitjançant la pàgina web d’Hotelopia per tornar a enviar el val a la seva bústia de correu electrònic o fins i tot imprimir-lo en aquell mateix moment.

8. Detalls del pagament

En el moment de fer la reserva, es carregarà l'import total de la mateixa a la targeta de crèdit o dèbit. Les transaccions realitzades amb Hotelopia han estat xifrades mitjançant un sistema de pagament segur avalat per alguns dels principals bancs del món, i el nostre lloc web està certificat per Thawte.

Aquest entorn, tècnicament segur, permet assegurar que la informació de les targetes de crèdit no serà interceptada i que, per tant, no arribarà a les mans de ningú que no sigui alguna de les entitats bancàries encarregades de processar les instruccions del client per al pagament.

Actualment, el nostre sistema accepta els següents mitjans de pagament:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Master Card
 • Amex
 • Diners Club Card
 • PayPal (sólo cuentas verificadas)

Per tal de confirmar el pagament, podria ser necessària una autorització signada per part del titular de la targeta de crèdit/dèbit, segons el que estableix l'apartat número dos de les presents Condicions Generals.

En cas de dubte pot contactar amb el Centre d’Atenció al Client.

Els números de telèfon els pot trobar al web i també al seu bo de confirmació de reserva. També pot fer servir el formulari de contacte habilitat a aquest efecte.

Tornar a dalt

9. Modificació i cancel•lació de la Reserva d'allotjament

Modificacions

Per realitzar qualsevol modificació, pot contactar directament amb el Centre d'Atenció al Client.

Qualsevol modificació, incloent-hi, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les cancel•lacions parcials, així com la rectificació o reducció del nombre de nits, està subjecta a un cost administratiu de 7,00  € per cada canvi tramitat. En alguns casos, la modificació pot implicar que es produeixin despeses de cancel•lació per part del nostre proveïdor. En aquests casos no es cobrarà el cost administratiu sinó el cost de cancel•lació aplicable.

Totes les modificacions urgents (per a reserves amb dia d’arribada durant les 72 hores següents) hauran de ser tramitades, en qualsevol cas, telefònicament a través del nostre Centre d’Atenció al Client.

Qualsevol modificació no considerada urgent (amb més de 72 hores d'antelació respecte al dia d’arribada) s’haurà de fer contactant amb el nostre Centre d’Atenció al Client.

Els números de telèfon els pot trobar al web i també al seu bo de confirmació de reserva. També pot fer servir el formulari de contacte habilitat a aquest efecte.

Cancel•lacions

Pot cancel•lar la seva reserva en qualsevol moment a través del nostre lloc web. Durant tot el procés de reserva Vostè serà informat dels costos de cancel•lació i també del període d’aplicació d’aquests costos.

En cas de procedir a confirmar la reserva, Vostè consenteix i accepta els costos aplicables als conceptes abans esmentats.

En cas de desistiment dels serveis turístics contractats a través d’Hotelopia, Vostè tindrà dret a la devolució de l'import que hi hagi fet efectiu, tot deduint la part que, si escau, es meriti en concepte de despeses de cancel•lació. L’import de les despeses de cancel•lació pot variar segons la destinació, les dates, el proveïdor i l'antelació amb què la cancel•lació es dugui a terme.

En el moment que la reserva li sigui confirmada, Vostè serà informat de quines son les despeses de cancel•lació, en funció de l'antelació requerida o la data límit per a poder cancel•lar. Tingui en compte que la data límit de cancel•lació dependrà de l'hora i data corresponent a la destinació on es troba l'hotel seleccionat i no de l'hora i data del país des del que va efectuar la reserva. No es permet fer cancel•lacions a través del web el mateix dia d'arribada, per tant per a realitzar aquest tipus de cancel•lació haurà de contactar amb Hotelopia. Les despeses de cancel•lació en el mateix dia d'arribada dependran de la política de l'hotel i podran arribar fins al 100% de l'import.

Si per causes excepcionals l'anul•lació no fos realitzada a través del sistema, haurà d'informar Hotelopia per escrit de la cancel•lació, tot detallant la destinació i el número de localitzador de la reserva. Hotelopia emetrà un justificant de recepció confirmant la cancel•lació i informant de les despeses que, si fos el cas, s’hagueren generat. Vostè és responsable d'obtenir aquesta confirmació de cancel•lació de la reserva així com el justificant de recepció corresponent.

Vostè, sempre haurà de cancel•lar la seva reserva a través d'Hotelopia; no es permès de cancel•lar la reserva directament a l'establiment d'allotjament.

En el cas d'abandonament de l'establiment d'allotjament amb anterioritat a la data de sortida anotada a la reserva, la reclamació de reemborsament s'haurà de remetre a Hotelopia dintre dels vint dies següents a la data efectiva de sortida. S'haurà d'adjuntar la confirmació escrita emesa per l'establiment d'allotjament, en la qual haurà d'aparèixer la data i l'hora de sortida.

En temporada d'alta ocupació, les despeses de cancel•lació poden arribar a ser l'import total de la reserva original.

En els casos de força major, com ara guerres, revolucions, actes terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes i altres causes que siguin greus i afectin les diferents destinacions i, en particular, el lloc on s'ubiqui l’establiment d’allotjament de destinació, les reserves efectuades a través d’Hotelopia podran ser cancel•lades a petició de qualsevol de les parts i sense cap penalització.

Hotelopia podrà cancel•lar qualsevol reserva quan, a la seva discreció, consideri que la targeta de crèdit/dèbit ha estat utilitzada de manera fraudulenta.

IMPORTANT

 • Al llarg de l'any, alguns establiments d'allotjament poden canviar el seu nom o marca comercial, la qual cosa no podrà ser interpretada com a un canvi d'hotel o una modificació de la reserva.
 • Les categories amb què es classifiquen els hotels han estat proporcionades pels propis establiments i sempre d'acord amb la normativa específica de cada país. Per tant, podria ser que les prestacions i la qualitat d'un hotel a un país no sigui exactament la mateixa a un altre país, malgrat tenir idèntica categoria.
 • La informació subministrada per HOTELOPIA ha estat introduïda de bona fe. HOTELOPIA no pot garantir que estigui completament lliure d’inexactituds i errors tipogràfics, i no accepta responsabilitat pels errors o les omissions que pugui haver en aquesta pàgina web. Els errors obvis (incloent-hi errates, errors tipogràfics, errors en el càlcul de la conversió de moneda, errors de tarifa en general, etc.) no són vinculants. En cas d’error, HOTELOPIA i el proveïdor del servei es reserven el dret a cancel•lar qualsevol reserva i reemborsar els diners pagats en relació a aquesta reserva (si fos d’aplicació), sense que això comporti cap responsabilitat per part d’HOTELOPIA.
 • Hotelopia posa al seu abast la informació que l'establiment d'allotjament li facilita quant l'existència i durada d'obres de reforma o renovació a les seves instal•lacions. Hotelopia no acceptarà reclamacions a causa d'obres de les quals no hagi estat informat o aquelles que es perllonguin més enllà de la data de finalització que s'hagi comunicat.
 • Inexistència del dret legal de desistiment: Per aplicació de les excepcions previstes a l'article 103 del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, vostè no té el dret legal de desistiment previst en aquesta Llei en la contractació dels serveis d'allotjament contractats en aquest pàgina web, sense perjudici de la política de cancel·lació inclosa en aquestes condicions.

No presentació en el Servei d’Allotjament

En cas que no es presentés a l’allotjament el dia indicat a la reserva, i si la reserva esmentada no ha estat cancel•lada prèviament, no els hi serà reembossada cap quantitat ni a Vostè ni a cap membre del seu grup.

10. Modificació i cancel•lació del servei de transfer o del servei d'entrades i excursions

Modificacions

Qualsevol modificació està subjecta a disponibilitat, així com a un increment en el preu o els costos administratius corresponents que es carregarà a la targeta de crèdit que va quedar enregistrada en el procés de reserva.

Per a fer qualsevol modificació pot contactar directament amb el Centre d'Atenció al Client.

No es permetrà cap mena de canvi/alteració amb una antelació inferior a 24 hores de l'hora prevista per al servei contractat, llevat que el proveïdor de serveis requereixi una antelació superior.

En el cas dels serveis de trasllat, les adreces que s'indiquen al bo, corresponen als punts d'origen i de destinació on Vostè serà recollit i posteriorment transferit. Hotelopia es reserva el dret a no proporcionar el servei si el trasllat demanat difereix de manera excessiva del servei reservat en un inici.

Cancel•lacions

Vostè pot cancel•lar el seu servei contractat a través de la pàgina web de Hotelopia. Les cancel•lacions s'hauran de realitzar com a mínim amb 24 hores d'antelació a l'hora prevista per al servei contractat, encara que el proveïdor de serveis o la destinació podrien requerir una antelació superior.

Si vostè cancel•la la reserva abans de la data d'arribada, es carregaran les despeses de cancel•lació corresponents. Hotelopia li reemborsarà la quantitat abonada, un cop descomptades les despeses de cancel•lació que s'haguessin produït envers el proveïdor del servei.

No s'hi farà cap tipus de reemborsament en el cas que la cancel•lació es produeixi amb una antelació inferior a 24 hores de l'hora prevista per al transport, o inferior a l'antelació requerida pel proveïdor de serveis.

No Presentació

La no presentació per part de Vostè sense previ avís a Hotelopia, serà tractada com a una cancel•lació.

No se li reemborsarà cap import en cas de no presentació en els termes abans esmentats, i conseqüentment amb la mancança d'autorització expressa per part de Hotelopia. Hotelopia l'informarà de les despeses de cancel•lació generades que ha de pagar i que poden arribar a ser el 100% de l'import de la reserva.

Tornar a dalt

11. Promocions i codis de descompte

Codi de descompte

Un codi de descompte és el dret a rebre un descompte durant un període específic i sota unes condicions determinades.

Com he d'utilitzar un codi de descompte?

Un codi de descompte únicament es pot utilitzar a una pàgina web d' Hotelopia: per a beneficiar-se d'aquest codi, és necessari introduir a la pàgina el corresponent codi de descompte, el qual li serà facilitat en el moment que el sol•liciti durant el procés de reserva.

Un codi de descompte només s'hi pot fer servir una vegada, i per a una reserva. Els codis de descompte no són acumulables.

Un codi de descompte no podrà ser utilitzat per a reserves que s'hagin realitzat anteriorment.

Els codis de descompte només es poden fer servir en la modalitat de pagament web.

Una cop s'hagi emprat el codi de descompte, i si n'hi ha encara saldo pendent, aquest no és transferible ni pot ser utilitzat.

Què passaria si cancel•lés o modifiqués una reserva amb descompte?

Si cancel•la o decideix no utilitzar una reserva en què ha utilitzat un codi de descompte, no tindrà dret a rebre el reemborsament del descompte i el codi no podrà ser reutilitzat.

Si canvia aquesta reserva, llavors no tindrà dret a un reemborsament pel valor del descompte ni tampoc podrà reutilitzar el codi de descompte. Si la reserva es manté i únicament s'afegeix/en producte/s, aleshores el valor del descompte es manté.

Hotelopia, pot cancel•lar un Codi de Descompte o impedir la seva utilització?

En qualsevol moment, Hotelopia pot cancel•lar, retirar o impedir la utilització d'un codi de descompte, si té prou raons per creure que el codi s’està utilitzant de manera incorrecta o il•legal. Mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions, Vostè es compromet a no prendre accions legals de cap tipus respecte a una cancel•lació o negació d’aquesta índole.

Si per qualsevol raó Hotelopia no hi apliqués un codi de descompte com a part d’una reserva, Hotelopia li notificarà quin és preu real de la reserva abans de realitzar el cobrament, a fi de donar-li l’oportunitat de continuar amb la reserva i acceptar-ne les condicions.

Limitació de responsabilitat

Si Hotelopia cancel•lés, retirés, no apliqués o s'oposés a utilitzar un codi de descompte, en cap cas Hotelopia es farà responsable de pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus, ja siguin directes o indirectes, incloent-hi lucre cessant i d'altres similars.

Una promoció és el dret a gaudir d'un descompte o tarifa especial per a la reserva d'un hotel durant un període específic (període durant el qual aquesta promoció té vigència), i segons unes condicions determinades. També pot fer referència a un codi promocional o codi de descompte.

Promoció

Una promoció és el dret a gaudir d'un descompte o tarifa especial per a la reserva d'un hotel durant un període específic (període durant el qual aquesta promoció té vigència), i en relació a unes condicions determinades. També pot fer referència a un codi promocional o codi de descompte.

Si Hotelopia cancel•lés, retirés, no apliqués o s'oposés a utilitzar una promoció, en cap cas Hotelopia es farà responsable de pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus, ja siguin directes o indirectes, incloent-hi lucre cessant i d'altres similars.

La resta de condicions establertes anteriorment per als codis de descompte també es podran aplicar a les promocions, quan sigui procedent.

Tornar a dalt

12. Abans de viatjar

Hotelopia no es fa responsable de cap dany o pèrdua que sigui conseqüència del viatge a una destinació determinada. És responsabilitat seva informar-se degudament de quins són els riscos i les condicions que s'hi trobarà en arribar a una determinada destinació.

És responsabilitat seva obtenir abans de la seva partida tota la documentació sanitària i de qualsevol altre tipus que pugui necessitar per al viatge, incloent, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, cartilles de vacunació, documents d'identificació o passaports i visats. Hotelopia no es fa responsable de cap despesa ocasionada pel fet de ser portador de documentació incompleta, incorrecta o que resulti extraviada, o per l'incompliment de qualsevol requisit d'aquesta naturalesa.

Tornar a dalt

13. Assegurança

Hotelopia li recomana que contracti una assegurança de viatge que s'adeqüi a la destinació a la qual es desplaça, capaç de cobrir qualsevol pèrdua personal, així com despeses materials i d'assistència mèdica en cas d'accident o malaltia durant el viatge.

Tornar a dalt

14. Força Major

Hotelopia no es fa responsable de cap canvi, cancel•lació, o modificació de la reserva, així com de pèrdues o danys de tot tipus ocasionats per l'incompliment, per part dels proveïdors d'allotjament o altres proveïdors o d'Hotelopia, de qualsevol de les respectives obligacions contretes amb Vostè, sempre i quan aquest incompliment fos ocasionat per circumstàncies de força major. Aquestes circumstàncies inclouen, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les guerres, revolucions, atemptats terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals, o qualsevol altra circumstància per la qual ambdues parts en resultessin greument damnificades, així com qualsevol altra circumstància imprevisible fora del control d'Hotelopia.

Tornar a dalt

15. Queixes en relació al servei d'allotjament

Si vol adreçar qualsevol queixa, ha de dirigir-se immediatament a la recepció/direcció de l'allotjament per tal que es puguin prendre les mesures necessàries per a solucionar el problema.

En cas que la solució donada no sigui satisfactòria, contacti amb el Centre d'Atenció al Client d'Hotelopia trucant al telèfon indicat a la pàgina web o fent ús del formulari de contacte habilitat a aquest efecte i accessible des del menú del web.

Hotelopia no es fa responsable de cap tipus de dany o perjudici causat per accions, omissions o negligències per part de proveïdors o tercers.

Hotelopia disposa de fulls de reclamació a disposició del client. Per accedir-hi, enviï la seva sol•licitud a headoffice@hotelopia.com.

Tornar a dalt

16. Exempció de responsabilitat en el servei de transfer i servei d'entrades i excursions

HOTELOPIA prendrà les mesures raonablement exigibles per a garantir que els vehicles arriben amb puntualitat per fer l'horari durant el qual han estat llogats, i que arriben al seu destí a l'hora. Els vehicles estan totalment assegurats, tant pel que fa als passatgers com davant reclamacions de tercers, segons legislació específica de vigent aplicació.

Si per qualsevol raó Hotelopia no li pogués portar al seu punt de destinació confirmat, li haurà de proveir d'un mitjà de transport apropiat, com pot ser un autocar de substitució, un automòbil privat, un taxi, etc. Qualsevol reemborsament efectuat per Hotelopia en relació als costos derivats de l'ús de mitjans de transport alternatius, que s'hagin emprat per a arribar a la destinació del bitllet, en cap cas serà superior al cost generat per fer-li arribar a la destinació mitjançant aquest transport alternatiu.

HOTELOPIA queda exempta de responsabilitat a causa de retards o avaries en el servei contractat i queda exempta de responsabilitat per l'incompliment del contracte quan aquest fet respongui a una circumstància més enllà del control raonable exigible a Hotelopia. Les següents circumstàncies seran considerades, sense cap restricció, com a circumstàncies més enllà del control raonable exigible: guerra o amenaça de guerra, accidents que causin un retard en la ruta del servei, condicions atmosfèriques excepcionalment difícils, foc i/o destrosses a l'estació/terminal, el compliment dels requeriments de les forces de l'ordre, restriccions duaneres i dels serveis oficials de seguretat dependents de l'autoritat competent, morts i accidents a la carretera, vandalisme i terrorisme, embussos imprevisibles de trànsit, manifestacions i accions de vaga, atur patronal, disturbis o tensions locals, problemes causats per altres usuaris, fallida, insolvència o cessament comercial del transportista utilitzat per Hotelopia, i altres circumstàncies que afectin a la seguretat.

L'import màxim exigible a Hotelopia davant vostè i/o la resta de passatger/s, per qualsevol pèrdua raonable i imprevisible, dany o impediment que pogués patir o en què pogués incórrer com a conseqüència d'un error de Hotelopia, incompliment de contracte, o qualsevol acte o omissió deliberada o negligent de qualsevol dels empleats de Hotelopia, es limitarà al preu abonat a la reserva del servei contractat.

Tornar a dalt

17. Contracte Complet / Modificació / Contractant Independent

Les presents Condicions Generals contenen algunes exclusions i limitacions de responsabilitat. Si alguna de les estipulacions d'aquestes Condicions és declarada nul•la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, la resta d'estipulacions seguiran en ple vigor i efecte. Si alguna disposició d'aquestes Condicions Generals és declarada nul•la o inaplicable, es considerarà substituïda per aquella altra disposició vàlida i aplicable que pugui complir amb major rigor l'objectiu de la disposició original. Vostè accepta que l'ús que fa d'aquest lloc web, no implica cap relació d'associació, franquícia, ocupació o agenciament entre Vostè i Hotelopia.

Tornar a dalt

18. Conversió de divises

Els tipus de canvi utilitzats al web s'obtenen de fonts a l'abast del públic general i no s'actualitzen diàriament; aleshores, no podem garantir la seva exactitud plena i, per tant, la informació s'ha de entendre només com a orientativa. Els tipus de canvi fluctuen i els valors son variables; li recomanem que els verifiqui a un establiment professional qualificat.

Tornar a dalt

19. Garantia de millor preu als establiments d'allotjament d'Hotelopia

A Hotelopia, tenim la confiança de poder-hi oferir els preus més competitius. Per aquest motiu, si troba en una altra pàgina web un preu més baix del mateix allotjament, destinació i dates contractades a Hotelopia, li tornem la diferència. Per a aplicar aquesta garantia, ha de procedir d'acord a les condicions de Garantia de millor preu.

Tornar a dalt

20. Advertència. Restriccions dels EUA per a viatjar a Cuba

Els ciutadans americans i els residents als EUA que viatgin a Cuba, s'hauran de sotmetre a la Llei dels Estats Units referent a l'embargament d'aquest país a Cuba, i hauran d'obtenir una llicència del govern americà per tal de poder viatjar a aquesta destinació. Per part nostra, no s'efectuarà cap reemborsament ni s'assumirà cap responsabilitat respecte a qualsevol tipus de compra efectuada per ciutadans americans o residents als EUA que no hagin obtingut les oportunes llicències.

Tornar a dalt

21. Taxes

Taxes aplicables als Resorts ubicats als EUA

Alguns Resorts (complexos hotelers) als EUA demanen el pagament de taxes que Hotelopia no té possibilitat d'incloure en el preu. En el cas de triar algun Resort a EUA, podrà trobar informació en les "Condicions particulars de l'establiment".

Altres taxes

En alguns països existeix un impost local denominat "taxa d'estada" o "taxa turística", que haurà de ser abonada directament pel consumidor final a l'establiment i/o l'aeroport. La "taxa turística russa" haurà de ser abonada directament pel consumidor final en el primer hotel corresponent a la seva estada al país.

Tornar a dalt

22. Cessió de drets

Hotelopia es reserva el dret a cedir totalment o parcialment les obligacions o drets derivats de les presents Condicions Generals a qualsevol filial, associada o matriu, així com a qualsevol filial de la seva matriu.

Vostè, no està autoritzat a cedir cap obligació o dret derivat de les presents Condicions Generals o de qualsevol altre acord associat envers tercers, llevat d'obtenir autorització prèvia formulada expressament per Hotelopia.

Tornar a dalt

23. Legislació i Fur

L’aplicació i la interpretació d’aquestes Condicions Generals es regeix per la Legislació Espanyola vigent. En cas que sorgeixi alguna discrepància en la interpretació d’aquestes Condicions Generals o en l’execució d’allò que s’hi estipula, les parts renunciaran expressament al seu fur propi, si en tenen, i se sotmetran a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i els Tribunals de Palma de Mallorca, Espanya.

Tornar a dalt