Garantia de millor preu a Hotelopia

Condicions

A Hotelopia, tenim la confiança de poder-hi oferir els preus més competitius. Per aquest motiu, si troba en una altra pàgina web un preu més baix del mateix allotjament, destinació i dates contractades a Hotelopia, li tornem la diferència. Per a aplicar aquesta garantia, ha de procedir d'acord a les condicions de Garantia de millor preu.Garantia de millor preu.

 1. Contractar i pagar l’allotjament a través d’Hotelopia.
 2. Trobar, dins de les 24 hores següents a la contractació a Hotelopia, i al menys amb 72 hores d'antelació a l'arribada a l'hotel, un preu més baix per al mateix establiment (amb la mateixa divisa), en el mateix règim i ocupació, i per a les mateixes dates.

  El preu ha d'incloure els mateixos serveis que figuren a la reserva feta per Hotelopia (càrrecs de servei, taxes, impostos, etc.).
 3. Introduir la informació següent utilitzant el formulari disponible a la secció de “Contacte” (Modificació/Cancel•lació de reserves):

  • Localitzador de la reserva d’Hotelopia

  • Nom de l’establiment

  • Data d’entrada

  • Nom de la pàgina web i el preu inferior que apareix

  • El seu nom i cognoms

  • La seva adreça de correu electrònic (L'adreça de correu electrònic, haurà de ser la mateixa que s’hagi utilitzat per a fer la reserva amb Hotelopia)

  • Adjuntar captura de pantalla de la pàgina web en la qual s'ha trobat un millor preu. En aquest captura de pantalla s'han de veure de manera clara tots els detalls que es tenen en compte per a la validesa d'aquesta garantia.

 4. La garantia de millor preu no s'aplica a preus reduïts d'ofertes o destinats a la tercera edat, entre d'altres, en el cas que el resultat sigui un preu inferior al que s'oferiria normalment.
 5. Aquesta garantia exclourà aquells programes d'allotjament basats en bons de prepagament d'import fix (talonari) o d'altres similars, així com aquelles promocions que ofereixin hotels conjuntament amb serveis de trasllat, excursions, etc. en forma de viatge combinat.
 6. Hotelopia ha de poder verificar que el preu alternatiu està disponible i pot ser contractat online per qualsevol consumidor final.
 7. La quantia màxima a reemborsar serà el valor de la reserva.

  Donat el cas que els requisits es compleixin, Hotelopia reemborsarà, per a aquelles reclamacions considerades com a vàlides, la diferència entre el preu reservat a Hotelopia i el preu anunciat a l'altra pàgina:
 8. El reemborsament s'efectuarà en la mateixa divisa i fent servir el mateix mitjà de pagament utilitzat en la contractació amb Hotelopia.
 9. El sol•licitant ha de ser el titular de la targeta de crèdit/dèbit i també de la reserva enregistrada a Hotelopia.
 10. Només s'admetrà una sol•licitud mensual d'un mateix titular. Aquesta limitació inclou aquells casos en què una persona que ja s'hagués beneficiat d'aquesta modalitat de contractació aparegui, en qualsevol circumstància, com a acompanyant del titular d'una targeta que fos utilitzada novament per a contractar sota la fórmula de millor oferta.

  SI DESITJA FER ÚS DEL MILLOR PREU GARANTIT, SI US PLAU CONTACTI AMB:

  headoffice@hotelopia.com

Reclamació vàlida

La garantia de millor preu no s’aplica a preus reduïts per ofertes o condicions particulars aplicables als estudiants i a la tercera edat, ni en el cas de descomptes de grup o qualsevol circumstància comparable a les anteriors i que com a resultat generi un preu inferior al que s’oferiria normalment. Així mateix, aquesta garantia exclourà aquells programes d'allotjament basats en bons de prepagament d'import fix (talonari) o d'altres similars, així com aquelles promocions que ofereixin hotels conjuntament amb serveis de trasllat, excursions, etc. en forma de viatge combinat.

Donat el cas que els requisits es compleixin, i tractant-se d’una reserva a una pàgina web diferent, en el mateix establiment, pel mateix tipus d’allotjament i en les mateixes dates, Hotelopia reemborsarà, per a aquelles reclamacions considerades com a vàlides, la diferència entre el preu reservat a Hotelopia i el preu anunciat a l'altra pàgina web, atenent al procés següent:

 1. Les reclamacions s’han d’interposar dins de les 24 hores següents a la contractació amb Hotelopia.
 2. Hotelopia emetrà justificant de recepció de les reclamacions vàlides en un temps màxim de 3 dies feiners.
 3. Les reclamacions s’han de basar en la comparació del mateix tipus d’allotjament, per al mateix establiment, i amb les mateixes dates, ocupació i règim. El preu ha d'incloure els mateixos serveis que figuren a la reserva enregistrada per Hotelopia (per exemple, càrrecs de servei, taxes, impostos, esmorzars, etc.).
 4. Aquesta garantia cobrirà reserves de fins a 4 persones i amb una durada màxima de set nits.
 5. El reemborsament només podrà fer-se efectiu un cop el sol•licitant hagi exhaurit el temps d'estada a l'establiment d’acomodació segons la reserva amb Hotelopia, i es reembossarà a la mateixa targeta de crèdit/dèbit que s’hagi utilitzat en fer la reserva i dins dels 30 dies feiners següents a la finalització de l’estada.
 6. Hotelopia ha de poder verificar que el preu alternatiu està disponible i que qualsevol consumidor final el pot contractar online.
 7. Hotelopia no farà cap reemborsament si el preu d’Hotelopia es comparat amb un preu que s’ofereixi en un paquet o viatge combinat, o que es mostri en una divisa diferent a la que apareix a Hotelopia, o si el preu s’ofereix en una pàgina d’Internet que pertanyi a establiments d’acomodació o cadenes hoteleres.